Suikerklontjes Huis Bouwen  thumbnail

Suikerklontjes Huis Bouwen

Published May 08, 24
7 min read


De beslissers selecteert PropertyNL traditioneel op basis van harde gegevens uit verschillende marktonderzoeken: naar private en institutionele beleggers, projectontwikkelaars van commercieel vastgoed en woningontwikkelaars (houten huis bouwen). Wie zien zij het liefst als minister van Wonen en wat verwachten ze dat de rente gaat doen in 2024? Wat was uw grootste mee- of tegenvaller in 2023?‘Onze grootste meevaller in 2023 was het vermogen van DHG om zich aan te passen aan de veranderende markt

Verder hebben we met de acquisitie van Redevco Living een team toegevoegd waarmee we onze ambities op residentieel gebied kunnen gaan waarmaken.’Wie ziet u het liefst als minister van Wonen, en waarom?‘Iemand die de standpunten van de verschillende belanghebbenden in dit thema kent, zoals gemeenten, de vastgoedmarkt en de maatschappij, en ze bij elkaar kan brengen én houden!’Hoe hoog denkt u dat de rente eind 2024 staat?‘De verwachting van vele experts is dat de ECB de rente zal verlagen, dus daar houden we ons maar aan vast.’Wat was uw grootste mee- of tegenvaller in 2023?‘De oplevering en opening van Apollolaan 171 was voor ons een absoluut hoogtepunt - houten huis bouwen.’Wie ziet u het liefst als minister van Wonen, en waarom?‘Wienke Bodewes.’Hoe hoog denkt u dat de rente eind 2024 staat?‘Wij verwachten dat de beleidsrente van de ECB, die nu op 4% staat, eind 2024 zal dalen naar 3,5%.’Wat was uw grootste mee- of tegenvaller in 2023?‘De geslaagde aankoop van Inntel Rotterdam.’Wie ziet u het liefst als minister van Wonen, en waarom?‘Een ervaren iemand uit de vastgoedsector, bijvoorbeeld Maarten de Gruyter of Wienke Bodewes.’Hoe hoog denkt u dat de rente eind 2024 staat?‘Lager dan nu.’Wat was uw grootste mee- of tegenvaller in 2023?‘Meevaller: We waren met het VanWonen-team in staat om snel te schakelen en plannen aan te passen aan de nieuwe marktsituatie

Tegenvaller: Het niet doorgaan van de overname van het Rotterdamse Van Omme & De Groot. We willen onze positie in de Randstad vergroten, en staan open voor andere kansen om onze groeistrategie te realiseren (houten huis bouwen).’Wie ziet u het liefst als minister van Wonen, en waarom?‘Wienke Bodewes. Hij kent de verschillende werelden, die van de markt, overheid en de sociale sector, en is ook politiek en maatschappelijk betrokken

Mede daarom hebben we afgelopen jaar onze roadmap naar Paris Proof vastgelegd (houten huis bouwen) (Modulair bouwen). We zijn ook zeer tevreden over het indienen van omgevingsvergunningen voor bijna 900 woningen op drie projecten, waarvoor we in 2024 met de bouw starten. Voor 2024 staan er nog eens 562 woningen gepland om vergunningen voor in te dienen.’Wie ziet u het liefst als minister van Wonen, en waarom?‘Victor van Bommel

Aannemer Huis Bouwen

Dat geldt voor zowel kantoor- als woonprojecten. We hebben ook definitief de stap over de grens gezet naar België, waar we over een paar weken ons eerste project kunnen aankondigen. Ook hebben we ons team verder versterkt door nieuw talent aan te nemen - houten huis bouwen.’Wie ziet u het liefst als minister van Wonen, en waarom?‘Ik zou graag een minister van Wonen zien die niet zijn persoonlijke ambitie voorop zet, maar die van het land

En, niet onbelangrijk: hij is binnenkort beschikbaar - houten huis bouwen.’Hoe hoog denkt u dat de rente eind 2024 staat?‘Dat weet ik uiteraard niet. Wat belangrijk is, is dat er duidelijkheid komt. Verdere stijging zorgt voor kansen voor de professionele zorgvastgoedbeleggers, stabiliteit zorgt voor rust in de markt, en een daling is voor iedereen interessant.’Wat was uw grootste mee- of tegenvaller in 2023?‘De grootste tegenvaller is geweest dat minister De Jonge de markt te eenzijdig, alleen vanuit de huurder, heeft bekeken

Het excuus dat de markt vastloopt op hogere rente is mijns inziens onterecht; de markt kan een hogere rente best hebben, maar niet als het rendement gecapt wordt. Het betekent een aanzienlijke waardevermindering van onze projecten - houten huis bouwen.’Wie ziet u het liefst als minister van Wonen, en waarom?‘De nieuwe minister van Wonen moet een verbinder zijn die tussen alle marktpartijen in staat, met verstand van de vastgoedmarktDaarentegen werd dit voor ons voor een groot deel gecompenseerd door goed doordraaiende en positieve utiliteits- en inframarkten en activiteiten.’Wie ziet u het liefst als minister van Wonen, en waarom?‘Ik zie graag als minister een echte vakspecialist met verstand van en ervaring met de woningmarkt, die luistert naar marktpartijen, de Neprom en de IVBN, en die actief de regie gaat voeren over het nieuwbouwwoningsegment. houten huis bouwen.’Hoe hoog denkt u dat de rente eind 2024 staat?‘Ik verwacht dat de lange marktrente op hetzelfde niveau ligt als nu, maar dat de beleidsrente dan inmiddels twee stappen verlaagd is om de economie op gang te houden.’Wat was uw grootste mee- of tegenvaller in 2023?‘Een meevaller was het transport van een verkooptransactie die al 1,5 jaar daarvoor gesloten was (tegen de toenmalige marktcondities)

Ik was onder de indruk van de duurzaamheidsvisie die hij op het Adelaer-congres (november 2022) presenteerde. Een dergelijke aanpak hebben we hard nodig in het door emoties gedreven en gepolitiseerde woningmarktdebat. Hij bereikt daarmee toehoorders buiten de OG-wereld, wat we als sector nodig hebben - houten huis bouwen.’Hoe hoog denkt u dat de rente eind 2024 staat?‘De 3-maands Euribor op 3,50%, de 5-jaars IRS op 2,20%.’Wat was uw grootste mee- of tegenvaller in 2023?‘Ik ben er vooral trots op dat we onze stappen op het gebied van ESG en daarbinnen de verduurzaming van onze bestaande portefeuilles toch hebben kunnen combineren met een aantal relevante aankopen in nieuwgebouwde woningprojecten en zorgvastgoed.’Wie ziet u het liefst als minister van Wonen, en waarom?‘Ik zie uit naar een bewindspersoon die verbindend vermogen koppelt aan slagvaardigheid en ondernemerschap

Studio Bouwen In Huis

Ik zou daarmee iemand als Rob Haans of Kees van Boven wel een goede kandidaat vinden - houten huis bouwen. Modulair bouwen.’Hoe hoog denkt u dat de rente eind 2024 staat?‘Het is een geheel eigen inschatting, maar ik denk dat de lange rente eind 2024 een kwart tot een half procent lager staat dan nu. Voor 2025 verwacht ik wel een verdere daling van de rente

Dat was wel even een uitdaging, maar uiteindelijk is het ook dit jaar weer gelukt om alles te financieren. houten huis bouwen. We doen dat met behulp van onze cliënten, hoofdzakelijk particuliere en zakelijke financiers.’Wie ziet u het liefst als minister van Wonen, en waarom?‘Wybren van Haga zou de beste minister van Wonen zijnHet wordt tijd om mensen met uitgebreide kennis in een bepaald vakgebied in te zetten in plaats van politieke job-hoppers. houten huis bouwen. Neem bijvoorbeeld Financiën. Het is toch enorm belangrijk om de sleutels van de BV Nederland in handen te geven van een uiterst ervaren persoon die een gekwalificeerde opleiding heeft gehad en zijn of haar sporen heeft verdiend in de financiële wereld? Wat mij betreft is het tijd voor een kenniskabinet

Het geld is op, en er wordt de kiezers van alles beloofd. Ondertussen verdwijnt het geld naar het buitenland (houten huis bouwen). Modulair bouwen.’Hoe hoog denkt u dat de rente eind 2024 staat?‘Mijn verwachting is dat de ECB er nog wel tot het voorjaar of misschien zelfs de zomer over zal doen om de rente te verlagen

Dat vormt een risico om de rente te vroeg te verlagen. De FED is vrij duidelijk. In de VS zal de rente in 2024 stapsgewijs worden verlaagd met drie renteverlagingen per kwartaal van 0,25%. In Europa is de economie toch nog wel een stukje anders dan in Amerika (houten huis bouwen). Hier is veel minder marktwerking en er zijn CAO-lonen

Zelf Huis Laten Bouwen

Dit zal resulteren in een langdurige afname van de economische groei in de gehele eurozone - houten huis bouwen. De depositorente staat momenteel op 4%. Mijn verwachting is dat deze rente komend jaar twee keer met 0,25% zal worden verlaagd. Eind 2024 staat deze basisrente dan op 3,5%.’Wat was uw grootste mee- en tegenvaller in 2023?‘Voor ons is de grootste tegenvaller om te zien hoe de wereld lijdt onder een steeds groter aantal conflictenDaarnaast stemmen het geweld en de humanitaire crisis in Israël en Palestina ons treurig - houten huis bouwen. Eventuele tegenvallers in het vastgoed vallen wat ons betreft hierbij dan ook in het niet. Ook met een grote onzekerheid in de markt, oplopende rente en moeilijk te begrijpen overheidsbeleid, zijn we op eigen kracht doorgegaan met ondernemen

Navigation

Home

Latest Posts

Lemen Huis Bouwen

Published May 21, 24
6 min read

Huis Bouwen Online

Published May 12, 24
7 min read

Moderne Huizen Bouwen - Allure Bouw

Published May 08, 24
7 min read